اهداي بسته هاي غذايي رمضان توسط تراکتورسازي تبريز

همزمان با رزمايش سراسري همدلي و مواسات و کمک مومنانه به اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه در ماه مبارک رمضان

همزمان با رزمايش سراسري همدلي و مواسات و کمک مومنانه به اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه در ماه مبارک رمضان ، به ويژه مددجويان کميته امداد امام خميني ( ره ) ، شرکت تراکتورسازي ايران ، تعداد دو هزار بسته غذائي را در دو مرحله ، با هماهنگي اداره کل کميته امداد امام خميني استان آذربايجان شرقي  ، در بين مددجويان اين نهاد توزيع نمود .

شايان ذکر است در سنوات گذشته نيز ، گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ميزبان ، ايتام و ديگر مددجويان کميته امداد در ماه مبارک رمضان ، جهت صرف افطار و اطعام اين ولي نعمتان جامعه بوده است .

اين در حالي است که مسئولين اين گروه صنعتي معتقدند ، برکت اين نوع کارهاي خداپسندانه مطابق آموزه هاي ديني و اعتقادي ، قطعاً در سفره هاي کارگران اين مجموعه ، متجلي خواهد شد .