نصب بنرهاي آموزشي همگاني گروه در مجتمع تراکتورسازي تبريز

نصب بنرهاي آموزشي همگاني گروه در مجتمع تراکتورسازي تبريز

به منظور آگاهي بخشي براي کارکنان گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در زمينة پيشگيري و مراقبت از ويروس کرونا ، بنرها و تراکت هاي اطلاع رساني و آموزش همگاني در محل هاي پرتردد گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ( شرکت هاي تحت پوشش ) قرار مي گيرد .

روابط عمومي و امور بين الملل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با همکاري کميته مبارزه و پيشگيري از کرونا در گروه ، اقدام به نصب شعارها و پيام هاي بهداشتي و مراقبت هاي فردي و گروهي نموده تا با اطلاع رساني به موقع ، در کاهش آسيب هاي جانبي اين ويروس منحوس در سطح مجتمع تأثيرگذار باشد . شايان ذکر است پيش از اين نيز در کانال تلگرامي گروه ، پيام ها ، مضامين و کليپ هاي متنوعي در اين خصوص باز نشر شده بود .