ارائه خدمات بهداشتي مرکز بهداشت و درمان تراکتورسازي در مبارزه با ويروس کرونا

همزمان با مبارزه ملي با ويروس کرونا ، مرکز بهداشت و درمان گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با همکاري ديگر واحدها ، اقدامات بهداشتي و پيشگيرانه اي را به انجام رساندند .

مرکز بهداشت و درمان گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در راستاي ايفاي وظايف حرفه اي خود اقدامات لازم را در خصوص جلوگيري از ابتلاء همکاران به انجام رسانده است .

کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي اين مرکز در خصوص اقدامات پيشگيرانه در سطح شرکت اظهار داشت :

در راستاي حفظ سلامت کارکنان ، گندزدائي و ضدعفوني محيطي در کارگاه ها و واحدهاي مختلف صورت پذيرفته که قطعاً همکاري هاي بين بخشي در اين خصوص ، کارساز شده است .

وي با بيان اينکه سعي شده ، محيط هاي گروهي و تجميعي ، برچيده شده و سعي شود برخي از کارها و خدمات بصورت انفرادي صورت پذيرد اظهار داشت : قطعا چنين تمهيداتي مانع از انتشار ويروس هاي احتمالي در بين همکاران خواهدشد .

وي تب سنجي و کنترل همکاران در مبادي ورودي را مهمترين خدمات انجام يافته ي ديگر عنوان نمود و افزود : موارد ي همچون ضد عفوني دستگيره ها و سطوح پر تماس ، نظارت بيشتر بر غذاخوري ، چکاب مواد غذائي و بهداشت فردي کارکنان درگير در سلامت و بهداشت کارکنان در سطوح مختلف ، توزيع دستکش ، ماسک و مواد ضد عفوني کننده در محيط هاي حساس از ديگر فعاليتهايي بود که در جهت سلامت و توسعه بهداشت  کارکنان صورت پذيرفته است .