برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با تهديدات زيستي کرونا در مجتمع تراکتورسازي تبريز

برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با تهديدات زيستي کرونا در مجتمع تراکتورسازي تبريز

کارگاه آموزشي يک روزه پدافند غيرعامل تهديدات زيستي نوپديد کرونا ويروس ،،به همت واحد ارزشيابي و آموزش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و با همکاري اساتيد انجمن علمي پدافند غيرعامل شمالغرب درمحل سالن اجتماعات گروه صنعتي تراکتورسازي ايران  برگزار گرديد.

در اين کارگاه آموزشي، نمايندگان واحدهاي مختلف حفاظت فني، بهداشت ايمني، اموراداري و ديگر واحدهاي کاري شرکتهاي اقماري گروه صنعتي  تراکتورسازي ايران ( ريخته گري، مهندسي توليدو تامين قطعات،  موتورسازان، خدمات صنعتي، خودروسازان ديزلي، بازرگاني وخدمات پس ازفروش و ..) مشارکت فعال داشتند.

در اين کارگاه آموزشي ، اساتيد مربوطه ، راهکارها و توصيه هاي لازم را به حضار درخصوص مبارزه با اين ويروس ، همچنين انتقال اطلاعات به همکاران در بخش هاي مختلف ارائه شد.

اضافه مي نمايد در پايان اين کارگاه آموزشي جلسه پرسش وپاسخ برگزار و اساتيد مربوطه پاسخ هاي لازم را ارائه نمودند.