انتخاب تراکتورسازي به عنوان واحد صنعتي سبز کشور

طي مراسمي با حضور مهندس زنگنه وزير نفت و دکتر عيسي کلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ، تراکتورسازي ايران به عنوان واحد صنعتي سبز کشور معرفي گرديد .

در اين مراسم که در سالن همايش هاي سازمان حفاظت محيط زيست کشور در تهران برگزار گرديد ، از گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با اهداي لوح تقدير و تنديس صنعت سبز کشور ، تجليل به عمل آمد .

شايان گفتن است : عبدالرحمن ارشدي مدير عامل شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران از طرف ابوالفتح ابراهيمي ، مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران لوح تقدير و تنديس ويژه را از دست معاون رئيس جمهور دريافت نمود .

خاطر نشان مي سازد ، بهبود سيستمهاي پالايش و کنترل آلاينده ها ، مديريت منابع آب و انرژي پسماند ، توسعه فضاي سبز ، مصرف بهينه حاملهاي انرژي و افزايش بهره وري در مصرف انرژي ، استقرار واحد HSE ، اخذ گواهينامه هاي مرتبط ملي و بين المللي ، استقرار سيستم پايش لحظه اي ، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زيست محيطي کارکنان و جايگزيني انرژي هاي پاک از معيارهاي انتخاب گروه صنعتي تراکتورسازي ايران بعنوان واحد صنعتي سبز کشور بوده است .