فرزندطلايي خانواده بزرگ تراکتورسازي

اليسا عبادزاده فرد فرزند داريوش عباد زاده فرد ،ازهمکاران شرکت مهندسي توليد و تامين قطعات تراکتورسازي تبريز، در رشته ورزشي کاراته ، با کسب مدال طلاي مسابقات بين‌المللي مسترکاپ ۲۰۲۰ ....

     اليسا عبادزاده فرد فرزند داريوش عباد زاده فرد ،ازهمکاران شرکت مهندسي توليد و تامين قطعات تراکتورسازي تبريز، در رشته ورزشي کاراته ، با کسب مدال طلاي مسابقات بين‌المللي مسترکاپ 2020 در تهران ، به  افتخارات خانواده بزرگ تراکتورسازي ايران افزود.

اضافه مي نمايد اين دختر طلايي هفت ساله از خانواده ي بزرگ تراکتور سازي ، پيشتر نيز در مرداد ماه 98باکسب مدال برنزدرمسابقات کشوري که در شهرستان اسکو واقع در آذربايجان شرقي برگزار گرديد، مقام سوم را به خود اختصاص داد.همچنين در همين سال درمسابقات کشوري که در سالن افراسيابي تهران برگزار گرديد ، مجددا مقام سوم کشوري را ازآن خودکرد.