بازديد رؤساي نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي از تراکتورسازي تبريز

رؤسا و دبيران اجرائي نظام هاي صنفي کشاورزي شهرستان هاي ۲۱ گانه استان از مجتمع تراکتورسازي تبريز بازديد به عمل آوردند .

بنا به درخواست عطاالله هاشمي ، دبير نظام صنفي کشاورزي استان ، رؤسا و دبيران اجرائي نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي ، از 21 شهرستان استان ، به منظور ديدار با مدير عامل و بازديد از واحدهاي مختلف توليدي و مونتاژ کارخانجات تراکتورسازي ايران ، وارد مجتمع تراکتورسازي تبريز شده ، با ابوالفتح ابراهيمي ، مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به گفتگو و تبادل نظر پرداختند .

در اين ديدار ، هاشمي دبير نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي استان ، نوسازي و تحولات عظيم صورت گرفته را نظير عنوان کرده ، افزود : طي اين چند سال گذشته ، کيفيت محصولات تراکتورسازي ايران ، به طور قابل ملاحظه اي ارتقاء يافته است .

وي دستاوردهاي موجود را حاصل تلاش صادقانه و مديريت خدوم مجموعه عظيم تراکتورسازي ايران برشمرد و اظهار داشت : آنچه در مجتمع تراکتورسازي تبريز اتفاق افتاده ، از همه لحاظ قابل افتخار بوده ، تجهيزات و ماشين الاتي که در اين برهة حساس تحريم ، بکارگيري ، نوسازي و بروز رساني شده ، واقعاً قابل ستايش مي باشد .

در ادامة اين بازديد ، ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با اظهار اينکه ، در يک دهة گذشته ، تراکتورسازي ، عملاً زيان ده بود ، افزود : اين مجموعه ، طي اين يک دهه ، علاوه بر اينکه با خودکفائي و ايجاد ارزش افزوده ، توليد ، پويا و سرپا نگه داشته شد طي چند سال متوالي نيز به صادر کنندة نمونه ، در سطح کشور ، مطرح گرديد .

وي با بيان اينکه از برکات تحريم ، ايجاد خودکفائي و داخلي سازي 95 درصدي بوده ، اظهار داشت : طبيعي است که بدون حمايت کشاورزان و نخبگان اين حوزه در تشکل هاي مختلف مردمي ، قطعاً اين موفقيت ها حاصل نمي شد .

وي با بيان اينکه در سال 96 آهن قراضه که مهمترين مواد اوّليه اين صنعت محسوب مي شود ، به قيمت 900 تومان خريداري مي شد که الان 3400 تومان خريداري مي شود ، افزود : متاسفانه طي اين مدّت ، تراکتور ، 70 تا 80% افزايش قيمت داشته و اين افزايش قيمت ، در مقايسه با افزايش مواد اوّليه ي خريداري شده ، قابل توجه نبوده است .

ابراهيمي با اشاره به اينکه ، قبل از اختلالات ارزي ، متاسفانه همه وارد کننده تراکتور ، بويژه از نوع چيني و هندي بودند و براحتي مجوز مي گرفتند که اين نوسانات ارزي باعث شد که اينها با مشکل روبرو شوند و عملاً ، مسئولين نيز متوجه شدند که بايد نگاهشان به توليد داخلي عوض شود .