بازديد هيئت آلماني از مجتمع تراکتورسازي تبريز

يک هيئت اقتصادي، صنعتي، متشکل از بازرگانان و صاحبان صنايع ايالت زاکسن آلمان به سرپرستي نايب رئيس اتاق بازرگاني ايالت زاکسن از واحدهاي مختلف توليد و مونتاژ گروه صنعتي تراکتورسازي ايران بازديد به عمل آوردند .

نائب رئيس اتاق بازرگاني زاکسن آلمان در حين بازديد از کارخانجات اين مجموعه با تحسين خود کفائي هاي صورت پذيرفته در اين واحد صنعتي ، فعاليت هاي همزمان توليد و توسعه و نوسازي را مثبت ارزيابي کرد . وي همچنين توليد برخي از قطعات استراتژيک و بومي سازي آنها را شگفت انگيز خواند .

نجفي آذر قائم مقام گروه صنعتي تراکتورسازي ايران هم که اين هيئت را همراهي مي کرد با توضيح دستاوردها و خودکفائي صورت پذيرفته ، اعلام داشت : قطعاتي همچون اکسل جلو که توليد آن در انحصار چند کشور صنعتي انگشت شمار است و قبلاً از ايتاليا وارد مي شد ، به همت متخصصان اين مجموعه ، طراحي و توليد گرديده و عملاً صفر تا صد عمدة اجزاي تراکتورها در ايران توليد مي شود .

اضافه مي نمايد هيئت مزبور پس از آشنائي با مجموعه هايي همچون تراکتورسازي و ديگر صنايع مهم استان ، قرار است در يک نشست نهايي که در اتاق بازرگاني تبريز برگزاري شود نسبت به تبادل اطلاعات و عقد تفاهم نامه هاي همکاري اقدام نمايند .