حضور تراکتورسازي ايران درنمايشگاه بين المللي تونس

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان بزرگترين توليدکننده ماشين آلات کشاورزي درغرب آسيا در اين نمايشگاه حضور فعالي را داشته وبا فعالان اقتصادي وکشاورزي منطقه مذاکرات خوبي صورت پذيرفته است.

باعنايت به اين که توسعه روابط اقتصادي  بازرگاني با قاره افريقا در راس برنامه هاي دولت و وزارت صنعت و معدن قرار گرفته و تونس جزء کشورهاي اولويت اول بازار هدف جمهوري اسلامي ايران مي باشد و ازسويي بازارهاي کشورهاي آفريقايي بازاري بکر براي توليدکنندگان و صادر کنندگان شرکتهاي ايراني محسوب مي گردد، لذا مشارکت در نمايشگاه محصولات ايراني در تونس مي تواند فرصتي مناسب جهت ورود به اين بازار و هم چنين دسترسي به کشورهاي منطقه را فراهم مي آورد .

از پتانسيل هاي تونس فراهم بودن شرايط سرمايه گذاري خارجي در اين کشور ميباشد و در حال حاضر بيش از 3300شرکت خارجي از بخش هاي مختلف دنيا در زمينه هاي قطعات خودرو، برق ، الکترونيک ، مصالح ساختماني ، دارو و غيره در اين کشور فعال مي باشند. حدود 30بانک خارجي در تونس حضور فعال دارند و اکثر اين بانکها سهام هايشان در بورس تونس مي باشد.

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان بزرگترين توليدکننده ماشين آلات کشاورزي درغرب آسيا در اين نمايشگاه حضور فعالي را داشته وبا فعالان اقتصادي وکشاورزي منطقه مذاکرات خوبي صورت پذيرفته است.

دکتر بروجردي سفير جمهوري اسلامي ايران  درتونس به اتفاق هيئت همراه از غرفه گروه صنعتي تراکتورسازي ايران بازديد ودرجريان پروسه توليد وبازارهاي هدف اين گروه صنعتي قرارگرفتند.

دراين بازديد؛ اندبيلي مديرصادرات گروه با تشريح خودکفايي ها ي صورت گرفته وتوانمندي هاي گروه ،آمادگي تراکتورسازي رادر توسعه بازار ، به ويژه درکشور مهم آفريقا(تونس) اعلام داشت.

در اين بازديد، سفير ايران را رايزن بازرگاني، نماينده سازمان توسعه تجارت و جمع ديگري ازفعالان اقتصادي،همراهي مي کردند.

اضافه مي نمايد نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران درتونس که به‌منظور گسترش همکاري‌هاي صنعتي، تجاري و بازرگاني دوجانبه ترتيب داده شده است در تاريخ 1 تا 3 آذرماه 96 در مرکز نمايشگاهي الشرقيه کشور تونس برگزار مي‌شود.