تقدير معاون اول رئيس جمهور از مديرعامل تراکتورسازي ايران

ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران درتشريح اين موفقيت و نحوه انتخاب صادرکننده نمونه اظهارداشت: هر ساله از همه تشکل‌هاي صادراتي، اتاق‌هاي بازرگاني و همچنين صادرکننده‌هاي نمونه سال‌هاي گذشته در مورد شاخص‌هاي انتخاب صادرکنندگان کسب نظر و استعلام مي شود که چه شاخص‌هايي مدنظرشان است.

در همايش روز ملي صادرات که با حضور معاون اول رييس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت در سالن اجلاس سران برگزار شد از ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران قدرداني به عمل آمد.

ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران درتشريح اين موفقيت و نحوه انتخاب صادرکننده نمونه اظهارداشت: هر ساله از همه تشکل‌هاي صادراتي، اتاق‌هاي بازرگاني و همچنين صادرکننده‌هاي نمونه سال‌هاي گذشته در مورد شاخص‌هاي انتخاب صادرکنندگان کسب نظر و استعلام مي شود که چه شاخص‌هايي مدنظرشان است.

 وي بابيان اينکه بعد از کسب نظر اين افراد، پيشنهادها در جلسه‌اي با حضور اعضاي کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه بررسي مي‌شود و پيشنهادهايي که قابل اعمال و از نظر منطق کارشناسي قابل پذيرش است، به‌عنوان معيار انتخاب صادرکننده نمونه اعمال مي‌شود.

مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران افزود: هدف سازمان توسعه تجارت در انتخاب صادرکننده نمونه، صرفا انتخاب يک شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه نيست، بلکه به نوعي هدايت جريان صادرکنندگان و صادرات کشور به سمت موضوعات پراهميت مانند برندينگ و توسعه سرمايه‌گذاري مشترک است.

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان بزرگترين توليد کننده ادوات کشاورزي در منطقه، با 12 شرکت اقماري که هشت شرکت آن در تبريز و در محل مجتمع تراکتورسازي تبريز مستقر بوده و دو شرکت نيزدر سنندج و اروميه ،همچنين دو خط توليد نيز در کشورهاي ونزوئلا و تاجيکستان فعال هستند.