کسب رتبه نخست صادرات نشان دهنده رقابتي بودن ما در بازار و بالابودن كيفيت محصولات توليدي ماست

کسب رتبه نخست صادرات نشان دهنده رقابتي بودن ما در بازار و بالابودن كيفيت محصولات توليدي ماست

ابراهيمي در مصاحبه با گزارشگر خبر20:30 :

وقتي شركت ما رتبه نخست صادرات را دارد نشان دهنده رقابتي بودن ما در بازار و بالابودن كيفيت محصولات توليدي ماست پس چه لزومي به واردات جنس چيني و هندي است ؟ تقاضاي ما از دولت اينست كه تعرفه ها را اصلاح نمايد .