حضور سفراي كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه در تراکتورسازي تبريز

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در تبريز، ميزبان هيئت سفراي كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه ( تاجيكستان، چين، بروئني، ژاپن، فيليپين، سريلانكا، گرجستان، تايلند ) بود.

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در تبريز، ميزبان هيئت سفراي كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه ( تاجيكستان، چين، بروئني، ژاپن، فيليپين، سريلانكا، گرجستان، تايلند ) بود.

سفراي كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه ( تاجيكستان، چين، بروئني، ژاپن، فيليپين، سريلانكا، گرجستان، تايلند ) به منظوربازديد از توانمندي ها و ظرفيت هاي صنعتي و اقتصادي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران وارد مجتمع تراکتورسازي تبريزشده ، با ابوالفتح ابراهيمي ،مدير عامل اين گروه صنعتي در خصوص توسعه مناسبات به رايزني پرداختند.

در اين ديدار که افرازنده مدير کل امور آسياي وزارت خارجه نيز حضور داشت، ضمن بازديد از کارخانجات و شرکتهاي تحت پوشش، هر کدام از سفرا آمادگي کشور متبوع خود را در خصوص انتقال تکنولوژي ، توسعه بازار و ايجاد نماينگي و حتي خط مونتاژ و ديگر مناسبات بحث و تبادل نظر شد .