حمايت از توليد تراکتور ايراني وظيفة همة ماست

کميجاني با بيان اينکه سياست دولت يازهم در حمايت از توليد و اشتغال است ، آمادگي بانک مرکزي را براي حمايت از فعاليتها و تلاش هاي موفقيت آميز تراکتورسازي ايران اعلام داشت .

اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به همراه مير محمد صادقي مدير کل امور اعتباري آن بانک و شهيدزاد مدير عامل بانک کشاورزي ، با ابوالفتح ابراهيمي ، مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در محل مجتمع تراکتورسازي تبريز ديدار و گفتگو کردند .

در اين ديدار ، کميجاني ، استفاده از برخي مکانيزم هاي ارزي و ال سي در بحث صادرات ياداور شده ، آمادگي بانک مرکزي را براي کمک به توسعه صادرات اين گروه اعلام داشت .

کميجاني با بيان اينکه سياست دولت يازهم در حمايت از توليد و اشتغال است ، آمادگي بانک مرکزي را براي حمايت از فعاليتها و تلاش هاي موفقيت آميز تراکتورسازي ايران اعلام داشت .

قائم مقام بانک مرکزي اظهار داشت : ما آماده ايم با هماهنگي بانک کشاورزي هرگونه نياز مکانيزاسيون کشاورزي ، از جمله تأمين و توليد تراکتور و حمايت از توليد تراکتورسازي به ويژه تراکتورسازي تبريز را بهبود بخشيم .

شايان گفتن است ، در اين جلسه ، ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با اظهار اينکه همکاري هاي بانک مرکزي و بانک کشاورزي در تأمين اعتبار ، همچنين مساعدت هاي مناسب ارزي مي تواند به توسعة صادرات و جذب ارز خارجي منجر شود ، از واردات بي رويه و لجام گسيخته تراکتورهاي بي کيفيت چيني و هندي نيز انتقاد کرد .

 در پايان اين مذاکرات ، کميجاني به همراه هيئت همراه ، از دستاوردهاي جديد و خودکفائي هاي صورت پذيرفته در کارخانجات و شرکتهاي تحت پوشش بازديد به عمل آورده ، موفقيت هاي بدست آورده را در زمان تحريم ستود .