کمبودها دليل مناسبي براي واردات تراکتورهاي بي کيفيت هندي و چيني نيست

مدير عامل تراکتورسازي تبريز به توليد بيش از ۱۶ نوع تراکتور در مجموعه تراکتورسازي تبريز اشاره کرد و گفت: تراکتورسازي توانايي توليد تراکتور سبک از ۳۵ اسب بخار تا توليد تراکتور سنگين با ۱۵۰ اسب بخار را دارد.

مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران گفت: شايد به خاطر برخي از محدوديت‌ها و تحريم‌ها ضعف ‌هايي داشته باشيم ولي اين راهش نيست که به جاي توجه به اين ملاحظات و محدوديّت‌ها، از مبادي مختلف، همچون مناطق آزاد و مواردي از اين دست، به ورود تراکتورهاي خارجي، به ويژه تراکتورهاي چيني و هندي بي‌کيفيت، اقدام کنيم.

کمبودها دليل مناسبي براي واردات تراکتورهاي بي کيفيت هندي و چيني نيست

   

به گزارش تبريز بيدار ، ابوالفتح ابراهيمي  در جلسه هم انديشي مديران مکانيزاسيون وزارت جهادکشاورزي در تبريزبر لزوم حمايت از توليد ملي و تراکتورهاي ايراني تأکيد کرد.

 

وي با بيان اينکه بيش از 90 درصد قطعات تراکتورها توسط خود تراکتورسازي ايران و با مشارکت بيش از 500 قطعه ساز در داخل کشور توليد مي‌شود، اظهار داشت: متأسّفانه واردات تراکتور با راحت‌ترين صورت و با تعلق کمترين و به عبارتي، ناچيزترين تعرفه به کشور صورت مي‌پذيرد که اين امر، مغاير با سياست‌هاي حمايت از توليد ملّي و اقتصاد مقاومتي مورد تصريح مقام معظّم رهبري است.

 

ابراهيمي با بيان اينکه در کشور، شايد به خاطر برخي از محدوديت‌ها و تحريم‌ها ضعف ‌هايي داشته باشيم ولي اين راهش نيست که به جاي توجه به اين ملاحظات و محدوديّت‌ها، از مبادي مختلف، همچون مناطق آزاد و مواردي از اين دست، به ورود تراکتورهاي خارجي، به ويژه تراکتورهاي چيني و هندي بي‌کيفيت، اقدام کنيم.

 

وي افزود: واقعيت اين است که واردات هر تراکتور خارجي به معناي زنگ خطري براي بيکاري کارگران ايراني است و اين کار در شرايط موجود کشور اصلاً به نفع کشور نيست.

 

 مدير عامل تراکتورسازي تبريز به توليد بيش از 16 نوع تراکتور در مجموعه تراکتورسازي تبريز اشاره کرد و گفت: تراکتورسازي توانايي توليد تراکتور سبک از 35 اسب بخار تا توليد تراکتور سنگين با 150 اسب بخار را دارد.

 

وي در رابطه با ظرفيت تراکتورسازي در توليد سالانه ابراز کرد: اگر کشاورز به راحتي دسترسي به منابع بانکي داشته باشد، مي‌توان توليدات تراکتورسازي را به همان ميزان تقاضا افزايش داد زيرا در حال حاضر 300 هزار تراکتور فرسوده در کشور وجود دارد و اگر جلوي واردات بي‌رويه تراکتور از هند و چين گرفته شود، مي‌توان سالانه بيش از 30 هزار دستگاه توليد کرد.

 

اضافه مي نمايد دراين هم انديشي با تشکيل پانل‌هاي گفت‌وگو، مسئولان مربوطه درجريان مشکلات پيش روي کشاورزان ، توليدکنندگان وکارشناسان قرارگرفته و به سئولات حضار ،پاسخ لازم ارائه کردند.

 

حاضران پس ازاين مراسم، درکارخانجات مختلف گروه صنعتي تراکتورسازي ايران حضوريافته و از نزديک درجريان طرح هاي توسعه وخودکفايي‌هاي صورت پذيرفته قرار گرفتند.