حيف است که با وجود تراکتورهاي ايراني، دنبال تراکتورهاي خارجي رفت.

رئيس مرکزتوسعه مکانيزاسيون وزارت جهادکشاورزي نيز در اين نشست با بيان اينکه هر سال که مي‌‌گذرد، شاهد بهبود کيفيت و فناوري و تنوع محصولات در تراکتورسازي هستيم، از مديران و متخصصان تراکتورسازي ايران درخواست کرد که با بروز کردن امکانات فني و دانش توليد محصول، با محصولات خارجي بتوانند به نحو احسن رقابت کنند.

معاون امور باغباني وزير جهاد کشاورزي گفت: حيف است که با وجود تراکتورهاي ايراني، دنبال تراکتورهاي خارجي رفت.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، محمدعلي طهماسبي در جلسه هم‌انديشي مديران مکانيزاسيون وزارت جهادکشاورزي در تبريز اظهار داشت: حيف است که با وجود تراکتورهاي ايراني، دنبال تراکتورهاي خارجي رفت.

 معاون امور باغباني وزير جهادکشاورزي افزود: البته اين به آن معنا نيست که تراکتورسازي تبريز در بهبود کيفيت و تنوع محصولاتش تلاش نکند امّا واقعيت اين است که آنچه که ما در سال‌هاي اخير از اين شرکت ديده‌ايم ارتقاء کيفيت نسبت به گذشته بوده و ما وظيفه داريم که کمبودها را ببينيم و نسبت به امکانات و انتظارات موجود به ياري توليد ملّي بشتابيم و قطعاً همه ما مکلفيم که از دستاوردهاي اين عزيزان حمايت کنيم.

رئيس مرکزتوسعه مکانيزاسيون وزارت جهادکشاورزي نيز در اين نشست با بيان اينکه هر سال که مي‌‌گذرد، شاهد بهبود کيفيت و فناوري و تنوع محصولات در تراکتورسازي هستيم، از مديران و متخصصان تراکتورسازي ايران درخواست کرد که با بروز کردن امکانات فني و دانش توليد محصول، با محصولات خارجي بتوانند به نحو احسن رقابت کنند.

کامبيز عباسي افزود: البته تراکتورسازي تلاش مي‌کند که هر روز بهتر از ديروز باشد، يعني ما در حقيقت اگر محصولات امروزي را با چهار سال قبل مقايسه کنيم مي‌بينيم بهبود جدي در اين سال‌ها صورت پذيرفته و حتي چهار سال گذشته‌اش نيز با هفت ساله گذشته فرق کرده است.

وي از توليدکنندگان ماشين آلات کشاورزي درخواست کرد که با شناسايي موقعيت‌ها و محصولات مختلف کشاورزي، نسبت به توليد محصولات و تجهيزات مرتبط بومي اقدام کنند.