کيفيت توليدات تراکتورسازي تبريز هر روز بهتر از ديروز است

هر سال که مي گذرد ، شاهد بهبود کيفيت و فناوري و تنوع محصولات در تراکتورسازي هستيم

کامبيز عباسي رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون وزارت جهاد کشاورزي در همايشي که با حضور طهماسبي معاون امور باغباني وزير جهاد کشاورزي ، رؤساي سازمانهاي جهاد کشاورزي سراسر کشور ، مدير کل نيروي محرکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، همچنين مدير عامل و معاونين تراکتورسازي ايران در محل آمفي تئآتر گروه صنعتي تراکتورسازي ايران برگزار گرديد ، با بيان اينکه هر سال که مي گذرد ، شاهد بهبود کيفيت و فناوري و تنوع محصولات در تراکتورسازي هستيم ، از مديران و متخصصين تراکتورسازي ايران درخواست کرد که با بروز نمودن امکانات فني و دانش توليد محصول ، با محصولات خارجي بتوانند به نحو احسن رقابت نمايند .

رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون وزارت جهاد کشاورزي افزود : البته ما هر ساله شاهديم که تراکتورسازي تلاش مي کند که هر روز بهتر از ديروز باشد . يعني ما در حقيقت اگر محصولات امروزي را با چهار سال قبل مقايسه کنيم مي بينيم بهبود جدّي در اين سالها صورت پذيرفته و حتي چهار سال گذشته اش نيز با هفت ساله گذشته فرق کرده و ما با اين اساس اميد داريم که تراکتورسازي ايران با ارتقاء دانش ، کيفيت و تنوع بخشي به محصولات ، بتواند به نحو شايسته اي با رقباي خارجي ، رقابت نمايد .

اضافه مي نمايد دراين هم انديشي باتشکيل پانل هاي گفتگو،مسئولين مربوطه درجريان مشکلات پيش روقرارگرفته و به سئوالات حضار و کارشناسان ،پاسخ لازم به آنها ارائه گرديد.

شايان گفتن است ،حاضرين پس ازاين مراسم، درکارخانجات مختلف گروه صنعتي تراکتورسازي ايران حضوريافته وازنزديک درجريان طرح هاي توسعه وخودکفايي هاي صورت پذيرفته قرارگرفتند.