مي‌خواهند روي جنازه صنعت تراکتور‌سازي در تبريز جشن بگيرند

احمدعليرضا بيگي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز، به وضعيت بحراني واردات تراکتور چيني و هندي با تعرفه بسيار کم به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته جلسه‌اي با حضور وزير کشور در راستاي اقتصاد مقاومتي در استان برگزار شد که به وضعيت واردات بي‌رويه تراکتور از چين و هند اشاره کردم و حتي در آن جلسه وزير کشور قول رسيدگي به اين موضوع را داد.

احمدعليرضا بيگي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز، به وضعيت بحراني واردات تراکتور چيني و هندي با تعرفه بسيار کم به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته جلسه‌اي با حضور وزير کشور در راستاي اقتصاد مقاومتي در استان برگزار شد که به وضعيت واردات بي‌رويه تراکتور از چين و هند اشاره کردم و حتي در آن جلسه وزير کشور قول رسيدگي به اين موضوع را داد.

تعرفه واردات ? درصد تراکتور در مقابل تعرفه ?? درصد  خودرو

وي با بيان اينکه متاسفانه وزير کشور اقدامي در خصوص رسيدگي به واردات تراکتور از چين و هند با تعرفه پنج درصد انجام نداد و خودم وارد عمل شده و در 2 نطق جلسات رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي در مجلس به اين موضوع پرداختم، افزود: پايين آوردن  تعرفه‌ واردات تراکتور به پنج درصد در قياس با واردات خودرو با تعرفه ?? درصد به نفع دولت بوده و در مقابل باعث تضعيف صنعت پايه استان آذربايجان‌شرقي شده است.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه تعيين تعرفه براي واردات به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است،گفت: در جلسات رأي اعتماد وزراي پيشنهادي به وزير صنعت، معدن و تجارت تذکراتي در اين خصوص دادم که پايين بودن تعرفه واردات تراکتور لطمه بزرگي به صنعت آذربايجان زده که او نيز قول رسيدگي به اين موضوع را داد.

وي خاطرنشان کرد: مدام پيگير وضعيت بحراني صنعت تراکتور از وزير کشور بودم زيرا وقتي استان آذربايجان‌شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي در کشور انتخاب مي‌شود چرا بايد چنين چالش‌هاي داشته باشد. 

ادعاي غيرواقعي مرتبط بودن تعيين تعرفه تراکتور به مسائل کشاورزي

بيگي افزود: وزير کشور عدم رسيدگي به وضعيت تعرفه پايين واردات تراکتور و تجهيزات آن را به دليل مرتبط بودن با کشاورزي دانسته که نمي‌توان تعرفه را افزايش داد البته اين يک ادعاي غيرواقعي است.

دولت هيچ‌گونه مسووليتي در قبال تراکتورسازي براي خود احساس نمي‌کند

وي با تاکيد به اينکه دليل عدم افزايش تعرفه براي واردات تراکتور دخيل و مسوول بودن دولت در امر خودروسازي است، تصريح کرد: متاسفانه تصور دولت نسبت به تراکتورسازي به اين‌گونه است که اين صنعت متعلق به بنياد تعاون سپاه بوده و از اين رو هيچ‌گونه احساس مسووليتي در قبال آن نداشته و حتي تمايل به از بين رفتن اين صنعت نيز دارد.

در منطقه آزاد ارس تعرفه ? درصد نيز پرداخت نمي‌شود

نماينده مجلس شوراي اسلامي اذعان داشت: دولت با رساندن تعرفه واردات تراکتور به پنج درصد فقط مي‌خواهد اين صنعت را از بين ببرد و جالب اين است که در منطقه آزاد ارس تعرفه پنج درصد نيز براي واردات تراکتور از هند و چين پرداخت نمي‌شود و تراکتورهايي با قيمت کم  و با کيفيت پايين وارد عرصه کشاورزي شده و در مقابل صنعت پايه استان مي‌خوابد.

وي با ابراز اينکه در خصوص تراکتور چالش‌هاي اساسي زيادي با دولت خواهيم داشت، بيان داشت: با توجه به اينکه تعيين تعرفه در کميسيوني در وزارت صنعت و معدن تجارت صورت مي‌گيرد که قبلاً آقاي نعمت‌زاده نيز عضو آن کميسيون بود ولي هيچ اقدامي براي رسيدگي به موضوع تعرفه تراکتور انجام نداد و  با اينکه فقط ادعاي آذربايجاني بودن و تعصب به خطه خود دارد که اين ادعاي نيز گوش مردم را پر کرده ولي کوچک‌ترين گامي براي رسيدگي به اين موضوع بر نداشت.

نعمت‌زاده کوچک‌ترين حمايت از صنعت استان آذربايجان‌شرقي نکرد 

بيگي اضافه کرد: اگر نعمت‌زاده در آن زمان به اين موضوع ساده رسيدگي مي‌کرد، صنعت استان رونق چشمگيري گرفته بود در حاليکه ايشان حتي موضوع ماشين‌سازي را که کوچک‌ترين کار بود را  از آقاي پوري‌حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي کشور مطالبه نکردند و باعث مشکلات زيادي براي ماشين‌سازي شد.

نگاه سياسي دولت به موضوع تراکتورسازي 

وي با ابراز تاسف از اينکه دولت نگاه سياسي به موضوع تراکتور دارد، ادامه داد: دولت با نگاه اينکه تراکتورسازي متعلق به بنياد تعاون سپاه است هيچ مسووليتي در قبال آن حس نکرده و متاسفانه تلاش عديده‌اي براي زمين خوردن اين صنعت دارد تا بتواند روي جنازه آن جشن بگيرد.