صعود همکاران تراکتورسازي به قله دماوند

همکاران کوهنورد گروه صنعتي تراکتورسازي ايران باآمادگي کامل ، کوهپيمايي را از مسير شمالي ( مسير جان پناه ۴هزار و ۵ هزار ) شروع و صعود خود را به قله دماوند با موفقيت به پايان رسانده و پرچم سرخ شرکت تراکتور سازي را بر فراز بام ايران به اهتزاز درآوردند .

همکاران کوهنورد گروه صنعتي تراکتورسازي ايران  باآمادگي کامل ، کوهپيمايي را از مسير شمالي ( مسير جان پناه 4هزار و  5هزار ) شروع و صعود خود را به قله دماوند با موفقيت به پايان رسانده و پرچم سرخ شرکت تراکتور سازي را بر فراز بام ايران به اهتزاز درآوردند .

اين کوهپيمايي با طي مسافت رفت و برگشت 1650کيلومترو و با زمان 60ساعت از مسير تبريز به روستاي زيباي ناندل و طي مسافت 30کيلومترکوله کشي و صعود و فرود از پاي کوه و سنگ سيوله و شب ماني در جان پناه 5000يال شمالي و طي 2761 متر اختلاف ارتفاع بام ايران توسط همنوردان امير حسين قانع  و مصطفي امامي و محمود پورگلي به ياري خداوند ،با موفقيت کامل به پايان رسيد .