تقدير اتحاديه انجمن هاي اسلامي کارخانجات از مدير عامل تراکتورسازي

آقاي اسلام عظيمي زنوز ، دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي کارخانجات استان آذربايجان شرقي باارسال تقديرنامه اي از همکاري صميمانه مهندس ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در برگزاري سمينار دبيران انجمن هاي اسلامي کارخانجات درمحل مجتمع تراکتورسازي تبريز تقدير به عمل آورد .


آقاي اسلام عظيمي زنوز ، دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي کارخانجات استان آذربايجان شرقي باارسال تقديرنامه اي از همکاري صميمانه مهندس ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در برگزاري سمينار دبيران انجمن هاي اسلامي کارخانجات درمحل مجتمع تراکتورسازي تبريز تقدير به عمل آورد .

در بخشي از اين تقديرنامه آمده است : (( از جنابعالي به عنوان مدير توانمند نظام مقدس جمهوري اسلامي که همواره حامي و پشتيبان فعاليتهاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي کارخانجات استان بوده ايد کمال تقدير و امتنان را داشته از خداوند متعال ، توفيقات روز افزون را براي مجموعه تراکتورسازي و جنابعالي مسئلت داريم .