نماينده مردم تبريز در مجلس : انتقاد از واردات تراکتورهاي چيني و هندي

نماينده مردم تبريز در مجلس معتقد است تعرفه ? درصدي حمايت دولت از صنعت تراکتورسازي در برابر حمايت ?? درصدي از صنعت خودروسازي باعث تشديد واردات تراکتورهاي چيني و هندي و رکود تراکتورسازي کشور شده است .

نماينده مردم تبريز در مجلس  معتقد است تعرفه ? درصدي حمايت دولت از صنعت تراکتورسازي در برابر حمايت ?? درصدي از صنعت خودروسازي باعث تشديد واردات تراکتورهاي چيني و هندي و رکود تراکتورسازي کشور شده است .

 واردات بي رويه تراکتورهاي چيني وهندي ارزان قيمت به کشور

 نماينده مردم تبريز ، در ادامه با بيان اينکه خود و ناخودي کردن توليدات ملّي از سوي دولت قابل پذيرش نيست ، اظهار داشت :چرا  خود دولت که خودروساز است تعرفه 55درصدي براي حمايت از توليدات داخل به واردکنندگان خودرو تحميل مي‌کند امّا از آنجاييکه تراکتورسازي از آن دولت نيست اين تعرفه به 5 درصد تقليل يافته و سبب تشديد واردات بي‌رويه تراکتورهاي چيني و هندي ارزان قيمت به کشور شده و اين صنعت رکود پيداکرده است .

 وي در ادامه با بيان اينکه در اجراي اصل 44 قانون اساسي سال‌هاست واگذاري ماشين‌سازي در دست سازمان خصوصي‌سازي قراردارد ، يادآور شد : اين موضوع باعث بلاتکليفي و عدم وجود برنامه جامع براي توسعه اين شرکت شده و افرادي که براي خريد شرکت پا پيش گذاشته‌اند به طمع اراضي اين املاک آمده‌اند که نمايندگان تبريز از رئيس جمهور درخواست کردند که اين شرکت همانندفولاد خوزستان در زمره واگذاري هاي دولت به « شستا » تهاتر شود . 

تيم تراکتورسازي نبايد در اندازه وقواره يک تيم استاني ديده شود

عليرضا بيگي همچنين با اشاره به موارد تبعيض در موضوعات مختلف و تأکيد در رفع آنها ، گفت : تيم تراکتورسازي نبايددر اندازه و قواره يک تيم استاني ديده شود و همانند پشتيباني که دولت از پرسپوليس و استقلال مي‌کند انتظار حمايت از اين تيم را نيز داريم .