معرّفي مدير عامل جديد شرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي

معرّفي مدير عامل جديد شرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي

طي مراسمي ازسوي ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، رامين خلعت بري به عنوان مدير عامل جديدشرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران معرّفي و از خدمات حميد رزم جو مدير عامل قبلي اين شرکت تقدير به عمل آمد .

شايان گفتن است ؛ رامين خلعت بري پيش از اين مديريّت عاملي شرکت تراکتورسازي کردستان را عهده دار بوده اند.