سفير آذربايجان در ايران مطرح کرد : تراکتورسازي ايران بزرگترين افتخار براي منطقه است

نياد حسين اف سفير جمهوري آذربايجان در ايران در بازديد ازمجتمع تراکتورسازي تبريز ، از حضور خود در گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ابرازخرسندي نمود و اظهار داشت : سياست کلّي در کشور ما ارتباط صميمانه و دوستانه باکشور دوست و برادرمان ، ايران است .

بنياد حسين اف سفير جمهوري آذربايجان در ايران در بازديد ازمجتمع تراکتورسازي تبريز ، از حضور خود در گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ابرازخرسندي نمود و اظهار داشت : سياست کلّي در کشور ما ارتباط صميمانه و دوستانه باکشور دوست و برادرمان ، ايران است .

وي گفت : در کميسيون هاي مشترک برگزار شده در ايران و آذربايجان ، به اين نتيجه رسيده ايم که 50 قلم کالاي مهمّ در دستور کاري قرار داده شود که بين اين 50 کالا ، مبادله کالايي صورت پذيرد و تراکتورهاي مجموعه تراکتورسازي ايران در اولويّت اين 50 کالاي مبادله اي گنجانيده شده است .

وي افزود : تأکيد و اولويّت وزير کشاورزي جمهوري آذربايجان همواره، تهيّه محصولات از ايران است که اميدواريم بدون تشريفات و کاغذ بازيها ، اين مبادلات به راحتي صورت پذيرد .

سفير آذربايجان اظهار داشت : کشور ما يک سرزمين حاصل خيز است و ما اميدواريم که تراکتور و برخي از اقلام مورد نياز کشاورزي را که درتراکتورسازي ايران توليد مي شود از اين مجموعه تأمين نمائيم .

وي با اظهار اينکه در کشور آذربايجان باغات مختلف انگور وجود دارد ، افزود : با توجّه به اينکه تراکتورهاي باغي در تراکتورسازي اروميّه ، ازشرکتهاي تحت پوشش اين گروه صنعتي توليد مي شود ، تقاضامند خريد اين محصولات نيزخواهيم بود .

ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران نيز با بيان اينکه تراکتورهاي توليدي اين مجموعه از کيفيّت بالا و قيمت پاييني برخوردار مي باشد ، اظهار اميدواري کرد که با لحاظ اين دو شاخصه ، تراکتورسازي ايران بتواند رضايت مشتريان و کشاورزان آذربايجاني را تأمين نمايد .

ابراهيمي با بيان اينکه نزديکي بخش حاصلخيز جمهوري آذربايجان با منطقه مغان در ايران ، مي تواند فرصت مغتنمي باشد تا تراکتورهاي ايراني در سريعترين زمان ممکن در مزارع آذربايجان حضور داشته و نيازهاي همسايگان آذري را برآورده نمايد ، خاطر نشان کرد که طرف ايراني با تعامل بيشتري اين موضوع را دنبال مي کند و زمينة همکاري ها و صادرات طي يک سال گذشته در نخجوان و ديگربخشهاي جمهوري آذربايجان از شتاب قابل توجّهي برخوردار بوده است .