فراخوان برگزاري مسابقات بزرگ قرآن کريم در شرکت موتورسازان تراکتورسازي

يازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم ويژه کارگران کارخانجات صنعتي تبريز

يازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم ويژه کارگران کارخانجات صنعتي تبريز با هماهنگي اتّحاديّه انجمن هاي اسلامي کارخانجات ، حوزة مقاومت يک بسيج کارگري الحديد و ميزباني پايگاه مقاومت و انجمن اسلامي شرکت موتورسازان در محلّ  اين شرکت تحت پوشش تراکتورسازي در چهار رشته حفظ ، قرائت ، ترتيل و مفاهيم در روز شنبه بيستم خرداد ماه  مصادف با پانزدهم رمضان برگزار مي گردد .

علاقه مندان به شرکت در اين مسابقات با شماره تلفن34246082 تماس حاصل فرمايند .