معاون سازمان پدافند غير عامل کشور در تراکتورسازي تبريز

سردار غلام عسگر كريميان معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پدافند غير عامل كشور از تمهيدات بكار گرفته شده ي پدافندي در مجتمع تراكتورسازي تبريز بازديد به عمل آورد .

سردارکريميان معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پدافند غيرعامل كشور به همراه محمد باقر آقائي مدير كل پدافند غيرعامل استانداري آذربايجان شرقي و دكتر هوشنگ حاتمي از اساتيد برجسته دانشگاهي و رئيس مرکز مطالعات راهبردي پدافند غير عامل کشور از مجتمع تراكتورسازي تبريز بازديد نموده ، از نزديك در جريان بكارگيري شاخص هاي پدافند غيرعامل در اين واحد بزرگ توليدي در شمالغرب کشور ، قرار گرفتند .

در حاشيه ي اين نشست كه با حضور مسئولين پدافند غير عامل و با همراهي مديران عامل و مديران ارشد شركتهاي اقماري گروه صنعتي تراکتورسازي ايران برگزار گرديد ، كارگاه آموزشي پدافند غيرعامل نيز برگزار گرديد . در اين كارگاه آموزشي ، دكتر هوشنگ حاتمي رئيس مرکز مطالعات راهبردي پدافند غير عامل کشور با تبيين شاخص ها و آسيب هاي موجود ، خواستار دقت نظر و بكارگيري اصول مسلم پدافندي در اين حوزه شده ، سهل انگاري در اجراي اين اصول ظاهراً ساده را بسيار خطرناك عنوان نمود . وي مراقبت و دقت در استفاده از گوشي هاي هوشمند و فضاي سايبري را مهم ارزيابي نمود و بزرگترين چالش اين حوزه را استفاده ناصحيح و سهل انگاري در اين خصوص عنوان نمود و خواستار بكارگيري تمهيدات ويژه و مراقبت هاي امنيتي و احتياطي در اين خصوص شد .