درخشش همکاران تراکتورسازي در مسابقه قرآني کارخانجات

همزمان با ماه بهار قرآن و ماه ميهماني خدا و برکات ليالي قدر ، از سلسله مسابقات قرآني کارگران کارخانجات استان آذربايجان شرقي ، مطابق معمول هر سال ، به همت و همکاري انجمن اسلامي کارخانجات استان آذربايجان شرقي و شرکت موتورسازان تراکتورسازي در محل حسينية اين شرکت برگزار گرديد .

در اين مسابقات که با استقبال کم نظير کارگران کارخانجات استان برگزار گرديد ، 3 نفر از کارگران گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ( شرکت تأمين قطعات ) موفق به کسب مقام شدند .

در اين مسابقات ، آقايان : سيد عطا شيخ الاسلامي ، به عنوان نفر اوّل رشته قرائت ، عبدالله عباسي در رشته حفظ ، به عنوان نفر دوّم و آقاي مهدي جان محمدي در رشته ترتيل ، به عنوان نفر دوّم اين مسابقات معرفي شدند .

انجمن اسلامي ، پايگاه مقاومت و روابط عمومي و امور بين الملل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، براي اين همکاران صميمي و قرآني ، آرزوي توفيقات روزافزون الهي را دارد .