اخذ گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ( ISO ۹۰۰۱: ۲۰۱۵)توسط تراکتورسازي ايران

با حمايت هاي مدير عامل گروه و تلاش و همکاري تمامي معاونين ، مديران و کارکنان تراکتورسازي ايران ، گواهينامه سيستم مديريت کيفيت بر مبناي الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱: ۲۰۱۵ از شرکت توف نورد ، به گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، اعطا گرديد.

لازم به ياد آوري است که ويرايش جديد استاندارد ايزو 9001 بدنبال ساختاري سطح بالاتر با ديد کلان‌تر به سازمان و ذينفعان و همچنين بدنبال استفاده آسان‌تر در رابطه با ساير استانداردهاي سيستم‌هاي مديريتي است . استاندارد ايزو 9001 در ويرايش 2015نگاهي ويژه به تهديدات و فرصت‌ها و ريسک‌هاي کسب و کار دارد درحاليکه ISO 9001:2008 بدان نپرداخته است.