اهداي لوح تقدير مدير عامل بانک تجارت به تراکتورسازي ايران

رضا دولت آبادي مدير عامل بانک تجارت کشور در رأس هيئتي وارد مجتمع تراکتورسازي تبريز شده و با مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، ديدار کرد .

مدير عامل بانک تجارت کشور با حضور در مجتمع تراکتورسازي تبريز از تعامل و همکاري شرکت تراکتورسازي ايران تقدير به عمل آورده ، با ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل اين گروه صنعتي ، ديدار و گفتگو نمود .

در اين ديدار ، ابراهيمي با بيان مشکلات ارزي و تبادل مالي و پولي در کشور ، خواستار همکاري بيشتر نظام بانکي ، از جمله بانک تجارت شد .

دولت آبادي ، نيز با اظهار اينکه برخي مشکلات ، سيستمي بوده و منحصر به يک بانک نيست ، افزود : ما در حد توان خود ، سعي در تسهيل امور ، بويژه براي توليد کنندگان و صادرکنندگان هستيم .

شايان ذکر است در حاشيه اين ديدار ، ناصر يکتن ، معاون مالي و اقتصادي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، رفيعي سرپرست بانک تجارت استان آذربايجان شرقي ، خانم جدي مدير امور بين الملل و امور ارزي بانک تجارت  وصارمي رييس شعبه تراکتورسازي، مشکلات فراروي اين مجموعه را مورد برّرسي قرار دادند .

درپايان اين مراسم، لوح تقدير ويژه ،توسط،مديرعامل بانک تجارت ، به ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل تراکتورسازي ايران ،  به عنوان مشتري نمونه ، تقديم گرديد .