بازديد صنعتگران ترکيه از تراکتورسازي

جمعي از صنعتگران بزرگ کشور ترکيه به سرپرستي رئيس کانون صنعتگران آنتاليا ، از مجتمع تراکتورسازي تبريز بازديد به عمل آوردند .

يک هيئت بلند پايه تجاري از کشور ترکيه به سرپرستي علي بهار رئيس کانون صنعتگران آنتاليا از کارخانجات ساخت و توليد تراکتورسازي و شرکتهاي وابسته در مجتمع تراکتورسازي تبريز بازديد به عمل آوردند .

در اين بازديد عليرضا فقيه معاون طرح و برنامه مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، ضمن معرفي اين گروه صنعتي ، بازديد کنندگان را در جريان پيشرفت ها ، خودکفائي ها ،نحوة توليد و مونتاژ محصولات ، قرار داد .

علي بهار رئيس کانون صنعتگران آنتاليا نيز ضمن اظهار خشنودي از حضور خود در مجموعه تراکتورسازي ، خواستار گسترش تعاملات اين مجموعه صنعتي با صنايع ترکيه شد .

شايان ذکر است در اين بازديد محمد حسين باقري رئيس خانه صنعت استان آذربايجان شرقي نيز ، علي بهار را همراهي مي کرد .