انعقاد تفاهم‌نامه همکاري دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و شرکت تراکتورسازي ايران

تفاهم‌نامه همکاري پروژه‌هاي علمي، آموزشي و تحقيقاتي بين دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و شرکت تراکتورسازي ايران منعقد شد.

تفاهم‌نامه همکاري پروژه‌هاي علمي، آموزشي و تحقيقاتي بين دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و شرکت تراکتورسازي ايران منعقد شد.

 تفاهم‌نامه همکاري دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و شرکت تراکتورسازي ايران براي گسترش تعاملات و همکاري‌هاي علمي، تحقيقاتي و آموزشي به مدت دو سال از سوي عزيز جوانپور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل شرکت تراکتورسازي ايران منعقد شد.

 انجام مطالعات پژوهشي و فناوري در زمينه توسعه دانش فني، انتقال فناوري‌هاي مورد نياز، ارائه خدمات علمي نظارتي و مشاور در موضوعات مرتبط با نيازها، توسعه و بومي‌سازي فناوري‌ها، کمک به تربيت و ارتقاي علمي کارشناسان شرکت براي آشنايي و يادگيري علوم، انجام پروژه‌هاي پژوهشي در قالب پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تکميلي و جهت‌دهي آنها به سمت نيازها، برگزاري دوره و کارگاه‌هاي آموزشي مرتبط با نيازها، برگزاري نشست و همايش‌هاي علمي مشترک، بهره‌مندي از امکانات آزمايشگاهي، کارگاهي و کتابخانه‌اي، همکاري در زمينه دوره‌هاي کارآموزي و کارورزي دانشجويان، همکاري براي انجام بازديدهاي علمي دانشجويان و استادان از بخش‌هاي مختلف شرکت، انجام امور مطالعاتي و امکان سنجي مورد نياز، راه‌اندازي، تکميل و تجهيز مراکز آزمايشگاهي، آموزشي و پژوهشي مورد نياز طرفين از محورهاي همکاري اين تفاهم‌نامه است.