برگزاري جشن بزرگ دانش آموزي در تراکتورسازي تبريز

برگزاري جشن بزرگ دانش آموزي در تراکتورسازي تبريز

بزرگترين جشن دانش آموزي استان آذربايجان شرقي تحت عنوان جنگ دانش ويژه فرزندان ممتاز کارکنان تراکتورسازي ايران باجمعيتي بالغ بر 4 هزارنفر درمحل سالن چندمنظوره ورزشي تراکتورسازي ايران برگزار وبااستقبال کم نظير دانش آموزان،دانشجويان واولياي آنها قرار گرفت.

در اين جشن ويژه،برنامه ها و آيتمهاي مختلفي همچون گروه نمايشي صمدممد، استندآپ کمدي منوچهر آذري ازعوامل صبح جمعه راديو ايران ونمايش عروسکي بين المللي قرخ اياق ومسابقات شادويژه خانواده ها با جوايز ارزنده، به اجراگذاشته شد.

دراين مراسم مهندس نجفي آذر ،ازطرف مهندس ابراهيمي،مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران درمورد تکريم علم وعلم آموزي وقدرداني از اولياي سخت کوش آنها به ايراد سخن پرداخت.