بازديد استاندار آذربايجان شرقي از فعاليتهاي خودکفائي تراکتورسازي تبريز

مجيد خدابخش استاندار آذربايجان شرقي ، به منظور بازديد از فعاليتهاي خودکفائي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، از کارخانجات ساخت و توليد آن در مجتمع تراکتورسازي تبريز بازديد به عمل آورد .

مجيد خدابخش در معيّت يک هيئت اقتصادي وارد مجتمع تراکتورسازي شده ، از نزديک در جريان فعاليتهاي خودکفائي اين مجموعه صنعتي قرار گرفت .

در اين بازديد که از بخش هاي مختلف توليد ابزار و قطعات کارخانجات شرکتهاي مهندسي توليد و تأمين قطعات ، امور مونتاژ ، موتورسازان ، ريخته گري ، خدمات صنعتي صورت پذيرفت ، استاندار آذربايجان شرقي فعاليتهاي خودکفائي انجام يافته را قابل توجه عنوان نموده ، از خدمات انجام يافته در اين شرايط حساس ابراز رضايت نمود .

در اين ديدار ، ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با تشريح فعاليتهاي خودکفائي انجام يافته در مجموعة اين گروه صنعتي عنوان کرد : يک دهة پيش ، اغلب قطعات بومي شده ، از اروپا و يا ترکيه وارد مي شد که امروزه ، به همت متخصصين و صنعتگران داخلي و مجموعه تراکتورسازي ايران ، بيش از 90% آنها در کشور توليد و حتي برخي از اين قطعات وارداتي ، به کشورهايي که قبلاً واردات صورت مي پذيرفت ، صادر مي شود .

اضافه مي نمايد ، مجيد خدابخش قبلاً مدير عامل شرکت موتورسازان ، از شرکتهاي اقماري تراکتورسازي ايران بوده است .