بازديد مديران جهاد کشاورزي خراسان رضوي از تراکتورسازي ايران

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي ، معاونين و مديران جهاد کشاورزي شهرهاي اين استان از کارگاه هاي ساخت و توليد تراکتور بازديد به عمل آوردند .

مجتبي مزروعي رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي به همراه معاونين و مديران جهاد کشاورزي شهرستان هاي تحت پوشش ، با حضور در مجتمع تراکتورسازي تبريز ، از نزديک در جريان چرخه ساخت و توليد تراکتورهاي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران قرار گرفتند .

در اين بازديدها ، حضار با حضور در کارخانجات شرکتهاي اقماري گروه ، از جمله شرکتهاي مهندسي توليد و تأمين قطعات ، موتورسازان ، ريخته گري ، به برّرسي مسائل و مشکلات فيمابين پرداختند .

در همين راستا در جلسه اي که با حضور ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و مديران جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي برگزار گرديد ، ابراهيمي با اشاره مشکلات ارزي و موانع توليد در کشور ، خواستار حمايت از توليد ملّي ، به خصوص تراکتورسازي ايران شد .

شايان ذکر است اين گروه بازديد کننده ، صبح امروز نيز از شرکت تراکتورسازي اروميه ( از شرکتهاي تحت پوشش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ) بازديد نموده و در پايان ، جلسة هم انديشي ، با حضور مزروعي رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي ، سليم عباسي معاون بازرگاني تراکتورسازي و مرتضي مشکيني مدير عامل تراکتورسازي اروميه برگزار و در خصوص مسائل و مشکلات پيش رو ، بحث و برّرسي و تبادل نظر لازم به عمل آمد .