قدردان کساني هستيم که در سيستان سرمايه گذاري مي کنند

فرماندار ويژه شهرستان زابل در آيين افتتاح نمايندگي تراکتور سازي در بخش مرکزي اين شهرستان اظهار داشت :سرمايه گذاراني که در بحث توليد و اشتغال ورود مي کنند و در سيستان سرمايه گذاري مي کنند، قابل احترام و تکريم هستند.

هوشنگ ناظري افزود : وظيفه اخلاقي و تاکيد رياست محترم جمهور و استاندار محترم است که ما سرمايه گذاران را ارج نهيم ، بويژه در منطقه سيستان ،چرا که سرمايه گذاران عليرغم سرمايه گذاري در مناطق مختلف کشور که از ارزش افزوده بيشتري نيز برخوردار است ، سيستان را انتخاب مي کنند و به دنبال پيشرفت منطقه و خدمت به هم نوعان هستند.

 

فرماندار ويژه شهرستان زابل افزود : عشق و علاقه اي كه مردم به اين منطقه ولايت مدار دارند باعث پايدار شدن و استقلال اين منطقه مي شود و اين مهم  بسيار ارزشمند است و نشات گرفته از حس بشر دوستي و بدنبال آن کسب رضايت پروردگار است.

 

معاونت استاندار و فرماندار ويژه شهرستان زابل ضمن تقدير و تشكر از تمامي كساني كه در پيشرفت منطقه اهتمام مي ورزند ، تصريح کرد : دولت با تمام وجود به دنبال تسهيل سرمايه گذاري در منطقه سيستان و ارائه خدمات  و تسهيلات به سرمايه گذاران است.

 

هوشنگ ناظري خاطر نشان کرد :اهميت ماشين آلات كشاورزي در توليدمحصولات كشاورزي غير قابل انکار است ، اگر اين ماشين آلات به موقع به دست توليد كننده در زمان داشت، كاشت و برداشت برسد خدمت بزرگي است در جهت كاهش هزينه هايي كه براي توليد كننده دارد و اين باعث توليد محصولات رقابتي با ساير نقاط كشور مي شود. لذابايد به سمتي برويم كه كشاورزي خودمان را حتي در سطوح خرد نيز مكانيزه كنيم.

 

گفتي است : نمايندگي تراکتور سازي ، باسرمايه گذاري بخش خصوصي و اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال و ايجاد اشتغال براي 15 نفر به صورت مستقيم ، با هدف ارائه خدمات به کشاورزان منطقه سيستان در بخش مرکزي شهرستان زابل احداث گرديده است.