مهمترین خبرها
برگزاری مراسم گرامیداشت و یاد خاطره وسالگرد حضور به یادماندنی پرخیر وبرکت رئیس جمهور فقید در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1462

پنج روز قبل

برگزاری مراسم گرامیداشت و یاد خاطره وسالگرد حضور به یادماندنی پرخیر وبرکت رئیس جمهور فقید در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


قرار بود امروز میزبان رییس جمهور شهیدمان باشیم

کد خبر : 1463

پنج روز قبل

قرار بود امروز میزبان رییس جمهور شهیدمان باشیم


آیت الله آل‌هاشم هویت آذربایجانی‌ها و رحمتی استاندار جهادی و ولایی بود

کد خبر : 1463

پنج روز قبل

آیت الله آل‌هاشم هویت آذربایجانی‌ها و رحمتی استاندار جهادی و ولایی بود


حضور مدیرعامل وجمعی از کارکنان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تشییع پیکر خادمان ملت

کد خبر : 1461

3 خرداد 1403

گزارش تصویری:

حضور مدیرعامل وجمعی از کارکنان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تشییع پیکر خادمان ملت


تصاویری از آخرین بازدیدنماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1460

2 خرداد 1403

تصاویری از آخرین بازدیدنماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


تصاویری از بازدید رئیس جمهورشهیددر سال گذشته از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1459

1 خرداد 1403

تصاویری از بازدید رئیس جمهورشهیددر سال گذشته از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


حضور خدام و پرچم متبرک آستان رضوی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1458

31 اردیبهشت 1403

حضور خدام و پرچم متبرک آستان رضوی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


بازدید مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی ازگروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1457

28 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری:

بازدید مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی ازگروه صنعتی تراکتورسازی ایران


آخرین خبرها
برگزاری مراسم گرامیداشت و یاد خاطره وسالگرد حضور به یادماندنی پرخیر وبرکت رئیس جمهور فقید در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1462

پنج روز قبل

برگزاری مراسم گرامیداشت و یاد خاطره وسالگرد حضور به یادماندنی پرخیر وبرکت رئیس جمهور فقید در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


قرار بود امروز میزبان رییس جمهور شهیدمان باشیم

کد خبر : 1463

پنج روز قبل

قرار بود امروز میزبان رییس جمهور شهیدمان باشیم


آیت الله آل‌هاشم هویت آذربایجانی‌ها و رحمتی استاندار جهادی و ولایی بود

کد خبر : 1463

پنج روز قبل

آیت الله آل‌هاشم هویت آذربایجانی‌ها و رحمتی استاندار جهادی و ولایی بود


حضور مدیرعامل وجمعی از کارکنان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تشییع پیکر خادمان ملت

کد خبر : 1461

3 خرداد 1403

گزارش تصویری:

حضور مدیرعامل وجمعی از کارکنان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تشییع پیکر خادمان ملت


تصاویری از آخرین بازدیدنماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1460

2 خرداد 1403

تصاویری از آخرین بازدیدنماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


تصاویری از بازدید رئیس جمهورشهیددر سال گذشته از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1459

1 خرداد 1403

تصاویری از بازدید رئیس جمهورشهیددر سال گذشته از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


حضور خدام و پرچم متبرک آستان رضوی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1458

31 اردیبهشت 1403

حضور خدام و پرچم متبرک آستان رضوی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران


بازدید مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی ازگروه صنعتی تراکتورسازی ایران

کد خبر : 1457

28 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری:

بازدید مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی ازگروه صنعتی تراکتورسازی ایران


سرویس عکس